მაგიური პასები

Tensegrity - Magical passes

ენერგიის გადანაწილება

Tensegrity - Magical passes

Tensegrity - Magical passes მაგიური პასებიმაგიური პასები

ეთერული ბადე

მეომრის პოზა

ენერგეტიკული დანაკლისი

ენერგიის გადანაწილება

ენერგეტიკული სხეული

მტაცებლები

ოკუპანტები

ჩადგმული ობიექტი

დისციპლინა

ენერგეტიკული კონფიგურაცია

ხაფანგი

შამანების შემეცნება

შამანური ტრადიცია

წინააღმდეგობა

მზე და მთვარე

კარმის აღმოფხვრა

უკვდავების გზაზე


მაგიური პასები

სერია - მორბენალი ადამიანი

აღდგენა ცენტრების ურთიერთ ჩართვით

 კარმიული ენერგიის აღდგენა 

აღმავალი კარმიული ტალღების წარმოქმნა

აღმდგენი ან დამშლელი დინება

ძალა

ორგანიზმის აღმდგენი მოძრაობები

ორგანიზმის აღდგენა ცეცხლოვანი სფეროების გააქტიურებით

ღვიძლის ცეცხლით გაწმენდა

ღვიძლის გაჯერება ენერგიით

კარმა ღვიძლი და  სიყვარულის პრაქტიკა

"აღდგომის" ენერეგეტიკული კვადრატი

ორგანიზმი როგორც ღვიძლი

 

შამანების შემეცნება

 

 

 

      შამანების შემეცნების სისტემის ქვაკუდხედს წარმოადგენს შემდეგი ენერგეტიკული ფაქტი: კოსმოსის ნებისმიერი გამოვლინება არის ენერგიის გამოვლენის ფორმა. შამანებმა ხედვის საშუალებით აღმოჩინეს, რომ კოსმოსი შედგება ორი ურთიერთაპირისპირო და ამავე დროს ურთიერთშემავსებელი ძალისაგან. მათ ამ ძალებს დაარქვეს სულიერი და არასულიერი ძალები.

   შამანებმა დაინახეს, რომ არასულიერ ენერგიებს არ გააჩნიათ ცნობიერება. ცნობიერება არის სულიერი ენერგიის ვიბრირებადი მდგომარეობა. შამანებმა დაინახეს, რომ დედამიწის ორგანიზმებს გააჩნიათ ვიბრირებადი ენერგია. მათ ამ ორგანიზმებს შეარქვეს ორგანული არსებები, ეს ორგანიზმები თვითონ განსაზღვრავენ ამ ენერგიის შეკავშირებულობას და საზღვრებს. გარდა ამისა მათ დაინახეს, რომ ამ ვიბრირებადი სულიერი ენერგიის რაღაც კონგლომერანტებს აგრეთვე გააჩნიათ თავიანთი შეკავშირებულობა, ორგანიზმის სტრუქტურების კავშირებისაგან დამოუკიდებლად. ასეთ კონგლომერანტებს შეერქვათ არაორგანული არსებები. შამანები აღწერდნენ მათ როგორც ადამინის თვალისათვის უხილავ შედედებულ ენერგიას - თვითცნობიერ ენერგიას, რომელსაც გააჩნია ერთიანობა, რომელიც განისაზღვრება რაღაც შემაკავშირებელი ძალით, ეს უკანასკნელი განსხვავდება ორგანული არსებების შემაკავშირებელი ძალისაგან.

    შამანებმა დაინახეს, რომ  სულიერი როგორც ორგანული ასევე არაორგანული ენერგიის ფუძემდებლურ მდგომარეობას წარმოაგენს -  სამყაროს ენერგიის გარდაქმნა გრძნობით მონაცემებად. ორგანული არსებების შემთხვევაში ეს მონაცემები  გადაიყვანება განმართებათა სისტემაში.  შამანები ამტკიცებენ, რომ არაორგანული არსებების სამეფოში, გრძნობითი მონაცემები, რომელშიც ამ არსებებს გადაჰყავთ სამყაროს ენერგია, წესით ასევე უნდა განიმარტებოდეს, თუმცა განმარტებათა მათეული სისტემა განსხვავებულია.

    ადამიანური არებების შემთხვევაში გრძნობითი მონაცემების განმარტება წარმოადგენს მათი შემეცნების სისტემას. შემეცნების სისტემის მოქმედება დროებით შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს. ასეთი შეჩერების შემთხვევაში ადამინს შეუძლია სამყაროს ენერგიების დინებათა პირდაპირი აღქმა. ასეთ აღმას - ხედვა ეწოდება.

    ხედვის - ფუნქციონირება ევოლუციური ნაბიჯია სამყაროს შემეცნებისა და სწორი მსოფლმხედველობის საქმეში. შამანებმა დაინახეს, რომ სამყაროს ენერგიის უშუალო ხედვის განსახორციელებლად საჭიროა ენერგიის ტოტალური გადანაწილება ენერგეტიკული სხეულის შიგნით, რადგან ამ შემთხვევაში თავის არეში ენერგიის ოდენობა რამოდენიმე ათეულჯერ იზრდება რაც უზრუნველყოფს სასიცოცხლო ცენტრებისა და ჯირკვლების სრულ ფუნქციონირებას.

     სამყაროს ენერგიათა უშუალო აღქმის ფუნქციონირებისათვის საჭირო თავისუფალი ენერგიის დასაგროვებლად უძველეს დროში "შეიქმნა" რამოდენიმე აუცილებელი პრაქტიკა. ამ პრაქტიკათაგან პირველი წარმოადგენს მაგიური პასების ტრენინგს. ეს ფსიქოენერგეტიკული მოძრაობები რომელსაც პასები ეწოდებათ ახდენენ თავისუფალი ენერგიით გამონთავისუფლებას ყოველდღიური ვარჯიშის შედეგად. ენერგია რომელიც აქამდე გაბმული იყო მახეში ადამინის ენერგეტიკული სხეულის შიგნით. ვარჯიშების შედეგად თავისუფლდება და ხმარდება იმ ცენტრებისა და ენერგეტიკული სისტემების სრულად ფუნქციონირებას რომლებიც აქამდე მიძინებულ რეჟიმში ფუნქციონირებდნენ. აგრეთვე ეს პრაქტიკა უზრუნველყოფს ადამინის ენერგეტიკული სისტემის სრულ და ტოტალურ ენერგეტიკულ დაცულობას, რაც თავის მხრივ ანთავისუფლებს დიდი მასის ენერგიას. სწორედ ენერგეტიკული სისტემის ტოტალური დაცულობა ქმნის შესაძლებელს გრძნობების მიერ მონაცემთა უწყვეტი ნაკადის შეჩერებას და ენერგიის უშუალო აღქმას!!! 

     მეორე აუცილებელი პრაქტიკა სიზმარხილვის პრაქტიკაა რადგან ენერგიის სწორად აღქმა და ენერგეტიკულ სამყაროში ფუნქციონირება სწორედ ამ პრაქტიკის შედეგად შეისწავლება ნაბიჯ ნაბიჯ.

      რაც შეეხება მაგიურ პასებს  - ამ ტრენინგის სრულად წარმართა სადღეისოდ შესაძლებელია, რადგან ყოველ კვირაში სამი დღის მანძილზე შეგიძლიათ დაესწროთ ტრენინგებს, სადაც აგრეთვე ხდება სიზმარხილვის შემსწავლელ მოსწავლეებისადმი რჩევებისა და მითითებების მიცემა.

    საიტი მოწოდებულია გააცნოს ადამინებს ამ ვარჯიშთა თეორიული მონახაზი, ხოლო მაგიური პასების პრაქტიკული შესაწავლის მსურველებისათვის ტარდება პრაქტიკა კვირაში სამჯერ დარბაზში, ტრენინგი გრძელდება 4 საათის მანძილზე -- მსურველებმა მომწერეთ მეილზე -

 https://www.facebook.com/groups/Olmekmagicalpasses/

 

საწყისი გვერდი

 

      

     

[right.htm]

 

2015 ©